Slider

Over ons

Welkom op de website van EHBO Hulst St. Christoffel. Wij houden ons bezig met o.a. de volgende activiteiten:

  • opleiden cursisten tot volwaardige EHBO-er;
  • herhalingslessen;
  • hulpverlening;

Kijk op onze site voor meer informatie over deze onderwerpen.

Collecte 2020

Onze jaarlijkse collecte zal weer gehouden worden (als de omstandigheden i.v.m. de coronacrisis het toelaten) van 12 t/m 18 oktober 2020. Wij zoeken hiervoor nog collectanten!

In alle wijken van de kern Hulst komen wij collectanten tekort. Met tweeën een dubbele wijk collecteren is best gezellig, help ons het collectantenbestand uit te breiden.

U hoeft geen lid te zijn van onze vereniging om te mogen helpen.

Aanmelden bij: vlierroos@zeelandnet.nl

Meer lezen

Programmaboekje 2020/2021

H E R H A L I N G S L E S S E N      E E R S T E      H U L P V E R L E N I N G

Binnenkort online het herhalingsprogramma voor het curusjaar 2020/2021

                      

Waar en wanneer:

Leslokaal          ’t Kruispunt’                  Tabakstraat 26, Hulst

Wanneer           Maandagavond             19.00 – 20.45 uur

                        Woensdagavond          19.00 – 20.45 uur

                        Donderdagmiddag (*)    13.30 – 15.30 uur

                        Donderdagavond          19.30 – 21.15 uur

Lesboeken           OKB        Het Oranje Kruisboekje 27e druk (inclusief EHAK)

                               GevEH   Gevorderde Eerste Hulp

                               EHV        Eerste Hulp Verlenen

                               EHAK     Eerste Hulp Aan Kinderen

                               L&D        LEREN & DOEN 2e druk

                               NRR        Nederlandse ReanimatieRaad

                               WL          Wandelletsel

                               AZK        Acute Zorg bij ongevallen met kinderen

                               OB          Het EHBO Ouderen Boek

Meer lezen

Social Media
EHBO Hulst
EHBO Hulst
EHBO Hulst
Dagelijks worden vele vrijwilligers en zorgprofessionals ingezet als hulpverlener op evenementen om de veiligheid van bezoekers en deelnemers te garanderen. Binnen de evenementenzorg bestaan verschillende, nogal uiteenlopende ideeën over wat goede en veilige evenementenzorg precies is. Er bestaat daardoor, onder meer bij het publiek, de verschillende organisaties die evenementenzorg leveren en de overheid onduidelijkheid wat precies verwacht kan worden van de evenementenzorg.

Dit heeft er toe geleid dat er na een rondgang onder enkele betrokken partijen in het werkveld een projectgroep is gevormd om veldnormen te ontwikkelen die duidelijkheid moeten verschaffen over wat goede evenementenzorg is. De Veldnorm Evenementenzorg moet duidelijkheid verschaffen over kwaliteit, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en patiëntveiligheid rondom de zorg op evenementen door eerstehulpverleners, zorgprofessionals en zorgorganisaties.

Op deze pagina vindt u meer informatie over het project Veldnorm Evenementenzorg. Zie ook onze website via de knop 'Meer informatie' rechtsboven.